Škola dětem - vracíme se domů, vracíme se ke kořenům  -  přeskočit na navigaci

Exkurze na Veselý Kopec a do Betlému Hlinsko


21.09.2011


K dobrému spánku je potřebná dobrá životospráva a čisté svědomí.

20.9.11 se školy spolupracující na projektu Vracíme se domů, vracíme se ke kořenům vydaly ke skutečným kořenům naší přítomnosti. Kam? Na Veselý Kopec.

Tam žáci prošli pod vedením učitelů ze základních škol v Korouhvi, Oldřiši a Telecím všechna zajímavá stavení. Vyslechli odborný výklad průvodkyně. Obdivovali Mičkovu chalupu z Herálce, usedlost z Mokré Lhoty nebo usedlost z Hlinecka. Zajímali se o funkci vodní pily, pozorovali práci mlýnského kola. Především žáci z Pusté Rybné byli hrdí na vodní olejnu z Damašku. Především nejmenší nadchla maringotka loutkového divadla  rodiny Kopeckých.

Po  jedenácté hodině jsme přejeli autobusy do Hlinska. Tady jsme se zúčastnili speciálního programu pro školy  Nejsladší sen jest klidný spánek . Pracovnice památkové rezervace Betlém předvedly profesionální  výkon v obou chaloupkách. Každé dítě dostalo složku pracovních listů, které velice dobře použijeme při výuce. Bezvadné bylo i zapojení dětí do výkladu. Naučily se také ukolébavku s textem z okolí Hlinska.

Jen počasí nám kazilo dobrou náladu. Letošní krásné září si pro nás připravilo den plný deště a sloty.

Přesto si myslím, že původní záměr – vzbudit v dětech oprávněnou hrdost na zručnost a důmyslnost našich předků – byl naplněn.

Taťána Šírková

 

"Vracíme se domů, vracíme se ke kořenům" 

Navigace 

"Spolu jsme začali, spolu pokračujeme"

Škola Oldříš

Škola Oldříš

Škola jako celek i aktivity jednotlivých tříd se ve své práci zaměřují na výchovu k ochraně životního prostředí, na poznávání vzájemných...

Základní škola v Korouhvi

Základní škola v Korouhvi

Základní škola v Korouhvi je malotřídní školou s cca 25 žáky. Ve škole vládne "rodinné prostředí", neboť učitelé dobře znají všechny své žáky...

Škola Teleci

Škola Telecí

Využíváme zajímavých metod práce – projekty, individuální přístup. Klademe důraz na účelnost, porozumění, logické myšlení a pochopení...

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyrobeno v Soft Evolution s.r.o.