Škola dětem - vracíme se domů, vracíme se ke kořenům  -  přeskočit na navigaci

Konec první fáze projektu


17.02.2011


 

17. 2. 2011

 

Dne 3. 11. 2009 byl prvním společným projektovým dnem zahájen projekt Vracíme se domů, vracíme se ke kořenům. Tento projekt je jedinečný hned v několika ohledech. Jednak svým zadáním, tedy poskytnout žákům narozeným na vesnicích představu o možnostech uplatnění na trhu práce v mikroregionu Poličska. Dále skutečností, že se spojily tři málotřídní školy, které už několik let bojují o přežití pro svůj malý počet žáků.

A jak to vypadá dnes?

Všechny tři školy byly k dnešnímu dni vybaveny technikou v celkové částce téměř 800 000 korun. Byly modernizovány počítačové učebny a pro žáky byly zakoupeny notebooky, interaktivní tabule spolu s diaprojektorem minimalizujícím spotřebu elektrické energie. Pokrytí školy v Telecím bezdrátovým signálem umožňuje žákům i učitelů ve všech učebnách využívat internet ve všech učebnách školy. Pro potřeby projektu byla zakoupena laserová tiskárna i multifunkční laserová tiskárna formátu A3 a další technika. Dále byl pro každou školu zakoupen fotoaparát a kamera, neboť je nutné dokumentovat průběh projektu. Vzhledem k tomu, že součástí projektu bude i výzkumná činnost žáků o životě v našem regionu v minulosti, naučí se žáci s kamerou i fotoaparátem nejen dokumentovat svoji práci, ale i zpracovávat různé formáty souborů.

Přibližně 300 000 korun bylo vydáno na proškolení učitelů partnerských škol. Tato částka nebyla vyplácena učitelům jako mzda. Naopak, ti ve svém volném čase po vyučování hltali přednášky o nových metodách pedagogické práce. Samozřejmě, že nové poznatky budou využity nejen při projektových seminářích pro děti, které odstartovaly koncem minulého kalendářního roku a o nichž Vás budu informovat příště, ale i při výuce ostatních předmětů.

Další náklady projektu tvoří publicistika, audit a spotřební materiál. Tyto položky nejsou hrazeny z obecních peněz. Jsou investicí do vzdělávání EVROPSKÉ UNIE a MŠMT.

 

Mgr. Taťána Šírková

 

 

"Vracíme se domů, vracíme se ke kořenům" 

Navigace 

"Spolu jsme začali, spolu pokračujeme"

Škola Oldříš

Škola Oldříš

Škola jako celek i aktivity jednotlivých tříd se ve své práci zaměřují na výchovu k ochraně životního prostředí, na poznávání vzájemných...

Základní škola v Korouhvi

Základní škola v Korouhvi

Základní škola v Korouhvi je malotřídní školou s cca 25 žáky. Ve škole vládne "rodinné prostředí", neboť učitelé dobře znají všechny své žáky...

Škola Teleci

Škola Telecí

Využíváme zajímavých metod práce – projekty, individuální přístup. Klademe důraz na účelnost, porozumění, logické myšlení a pochopení...

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyrobeno v Soft Evolution s.r.o.