Škola dětem - vracíme se domů, vracíme se ke kořenům  -  přeskočit na navigaci

Náš domov


10.05.2011


Místo, kde žijeme

Pracovat s pojmy jako okolní krajina, region, kraj je velmi obtížné pro dospělé natož pro žáky základní školy. Cílem tohoto modulu bylo tyto pojmy objasnit. Malé děti se jen velmi těžce povznášely nad rámec vlastní vesnice, větší zase dokázaly diskutovat nad tím, kde jsou vlastně hranice našeho regionu. Překvapivě chápaly, že se vůbec nekryjí s administrativními hranicemi. Žáci se pokusili uplatnit všechny své znalosti o okolní krajině, používat různé typy map a plánů. Připomněli si důležité body v krajině, v níž žijí a kterou důvěrně znají. Uvědomili si, čím je charakteristická a výjimečná. Vytvořili vlastní mapu okolí, která bude sloužit pro další potřeby projektu. Modul vedl Mgr. Radovan Soukal.

 

Jak naši žáci vnímají rozdíl života ve městě a na vesnici?

Dalším modulem se zaměřením na rozdíly mezi životem ve městě a na vesnici pokračoval projekt Vracíme se domů, vracíme se ke kořenům. Mgr. Vajsovi se hravou formou podařilo spolu s dětmi se zamyslet nad tím, jaké výhody i nevýhody oba způsoby života přinášejí. Vzniklo mnoho zajímavých materiálů, které si žáci vystavili na svých školách.

 

Narodili jsme se v kraji Smetany a Bohuslava Martinů

Paní učitelka Martina Jedličková má blízko k hudbě poličského rodáka Bohuslava Martinů, ale i k hudbě Bedřicha Smetany. Pokusila se předat svůj vztah žákům v modulu věnovaném právě těmto slavným rodákům. Žáci jen neposlouchali hudbu těchto skladatelů, ale snažili se proniknout i do zajímavostí z jejich života.

Nejen hudbou žije náš region, může se pochlubit i takovými jmény jako jsou bratři Mrštíkové, Jan Karafiát, Tereza Nováková, František Pacák a další. Tyto osobnosti žáci objevovali spolu s paní učitelkou Danou Pavlišovou. Čas prožitý uprostřed příběhů i reprodukcí obrazů bude žákům na škole připomínat model věže kostela sv. Jakuba v Poličce.

 

Doprava a suroviny

Modul Doprava proběhl pod vedením Mgr. Markové ze ZŠ Oldříš. Děti vyhledávaly na internetu spojení do různých částí regionu. Také si zazpívaly písničky o cestách a cestování za doprovodu kytary. Pojem suroviny a zdroje bylo dost těžké objasnit, ale nakonec děti pochopily, co můžeme ve svém regionu využívat. Mgr. Olga Kosíková se ovšem úkolu zhostila velmi originálně. Navlékaly se korále – české granáty. V předvelikonočním čase vyrobily zajíčky z místních surovin. V závěru si poznatky prověřily v pracovních listech se skládačkami, křížovkou a doplňovačkou.

 

 

"Vracíme se domů, vracíme se ke kořenům" 

Navigace 

"Spolu jsme začali, spolu pokračujeme"

Škola Oldříš

Škola Oldříš

Škola jako celek i aktivity jednotlivých tříd se ve své práci zaměřují na výchovu k ochraně životního prostředí, na poznávání vzájemných...

Základní škola v Korouhvi

Základní škola v Korouhvi

Základní škola v Korouhvi je malotřídní školou s cca 25 žáky. Ve škole vládne "rodinné prostředí", neboť učitelé dobře znají všechny své žáky...

Škola Teleci

Škola Telecí

Využíváme zajímavých metod práce – projekty, individuální přístup. Klademe důraz na účelnost, porozumění, logické myšlení a pochopení...

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyrobeno v Soft Evolution s.r.o.