Škola dětem - vracíme se domů, vracíme se ke kořenům  -  přeskočit na navigaci

Projekt Vracíme se domů, vracíme se ke kořenům.


03.11.2009


3. listopadu zahájila Základní škola a mateřská škola Telecí spolu se Základní školou a mateřskou školou Korouhev a Základní školou Oldříš projekt Vracíme se domů, vracíme se ke kořenům.


Dlouhodobým cílem projektu je vhodná profesní orientace žáků, kteří navštěvují školy v regionu Poličsko.

Autoři prokjektu se pokusili o netradiční úvod formou pracovních dílen. V nich se žáci seznámíli s deseti významnými vynálezy . Kekaždému pak přiřadli profesní zaměření. Oním vynálezem je kolo,pračka, hodiny...obor podnikání pak opravář praček,prodejce cyklistických potřeb, hodinář.....

Významným přínosem pro žáky je nejen exkurze do minulosti, ale především vytváření nových vztahů a přátelství.Mají zde možnost poznat práci ve větším kolektivu, musí se učit vnímat názor více stran a hledat společnou cestu.

Slavnostního zahájení projektu se zúčastnli ing. Forman,Mgr Pochobradská, Mgr. Konečná, Mgr. Z. Zelenková a další..

Několikaletý projekt, který má žákům usnadnit výběr profese,byl úspěšně zahájen.

 

 

 

 

 

"Vracíme se domů, vracíme se ke kořenům" 

Navigace 

"Spolu jsme začali, spolu pokračujeme"

Škola Oldříš

Škola Oldříš

Škola jako celek i aktivity jednotlivých tříd se ve své práci zaměřují na výchovu k ochraně životního prostředí, na poznávání vzájemných...

Základní škola v Korouhvi

Základní škola v Korouhvi

Základní škola v Korouhvi je malotřídní školou s cca 25 žáky. Ve škole vládne "rodinné prostředí", neboť učitelé dobře znají všechny své žáky...

Škola Teleci

Škola Telecí

Využíváme zajímavých metod práce – projekty, individuální přístup. Klademe důraz na účelnost, porozumění, logické myšlení a pochopení...

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyrobeno v Soft Evolution s.r.o.