Škola dětem - vracíme se domů, vracíme se ke kořenům  -  přeskočit na navigaci

Jak děti pracovaly na projektu Vynálezy, které změnily svět


12.11.2009


David Balabán, Lukáš Luňáček, Luboš Kučera, Zuzana Kunhartová, Martin Pospíšil, Jana Puchýřová, Jitka Teplá, foto Zdeněk Škařupa


Dne 3. 11. 2009 se ZŠ a MŠ Telecí, ZŠ Oldřiš a ZŠ a MŠ Korouhev zúčastnily školního projektu ve škole v Telecím. Žáci byli rozděleni do několika různých skupin, ve kterých si měli uvědomit význam vynálezů.

 

Praní na valše a v pračce

Na této dílně si děti zkoušely, jak se dříve pralo na valše a že v dnešní době je to mnohem jednodušší. Tato dílna jim dala nápovědu do budoucna, zda je bude bavit třeba opravovat pračky nebo je třeba prodávat. Děti, které byly u nás ve škole,  bych chtěl moc pochválit, protože byly moc šikovné a pracovaly v kolektivu tak, jak se to má dělat.

 

Jak se vyrábělo máslo

Další dílnička se nazývala máselnice, učili jsme se tlouct máslo. Bylo to velmi namáhavé. Dostali nové informace o výrobě másla z kravského mléka.

 

Výroba ručního papíru

Žáci zkoušeli vyrobit ruční papír a potom si ho i zdobili. Tato dílnička jim umožnila náhled do budoucna, kdyby se někdo chtěl věnovat výrobě ručního papíru. Děti na naší dílničce byly velmi tvořivé a dost se snažily.

 

Techniky psaní

Začínalo se vyrýváním do hliněné desky, potom psali štětcem, brkem, kovovým hrotem, obyčejnou tužkou, na psacím stroji,  plnicím perem, kuličkovým perem a na počítači. Děti nejvíce zaujalo psaní brkem.

 

Placky z mouky

V této dílně se pekly placky z mouky, kterou jsme si museli sami vyrobit. Každý dostal hmoždíř a zrní. Vyrobenou mouku si dal do misky a přidal tam krupici, sůl, mák a vodu. Z vyrobeného těsta udělal placičky a dal je péct na kámen, který si přivezl pan učitel z Korouhve.

 

Jak se dřív tiskly knihy

Starší děti se učily psát na psacím stroji různé texty. Ty menší si dělaly tiskátka z brambor a tiskly je na papír a dále skládaly písmenka naopak tak, aby v zrcadle byla čitelná. Na závěr z toho učitelé udělali knížku.

 

Elektřina a její využití

Na našem stanovišti jsme dětem ukázali, co je elektrický proud a kde se sním setkáváme. Asistoval jsem dvěma zkušeným odborníkům, kteří připravovali různé pokusy. Nebyli zrovna nadšeni z naší školní výbavy, ale nakonec se všechno podařilo, byl jsem rád, že jsem s nimi  mohl pracovat a při sestavě cívky se i trochu zasmát.

 

Kolo

Na této dílničce jsme se měli seznámit s historií kola. Když všichni přišli do třídy, tak se usedlo do kroužku a řekli jsme si svoje jména, abychom si nebyli úplně neznámí. Potom paní učitelka rozdala všem rozstříhané obrázky, aby je děti poskládaly. Když bylo hotovo, obrázky se nalepily na karton od nejstaršího po nejmladší typ kola. Dále jsme si představovali různé ulehčení přepravy věcí pomocí kola a nějaká zařízení, ve kterých se používá kolo k pohybu.

 

 

Přehled dílen

 

papír                   - Jana Boháčová a Jana Puchýřová

pero                    - Ludmila Lorencová a Zuzana Kunhartová

kolo                    - Lenka Štursová a Vojtěch Štursa

knihtisk              - Dana Pavlišová s Ivanou Markovou a Martin Pospíšil

pračka                - Radovan Soukal a David Balabán

elektrika             - Zdeněk Trnka s Oldřichem Růžičkou a Lukášem Lunáčkem 

pečení z žitovce  - Stanislava Vondrovicová a Jitka Teplá

výroba másla     - Marie Malinská a Luboš Kučera

Braillovo písmo - Vlastimil Vajs a Martina Hayerová

hodiny                - Tatána Šírková


Zahájení projektu se odehrálo na chodbě 1. stupně Základní školy a mateřské školy v Telecím. Na fotce vidíte vážené hosty, kteří k nám dorazili i přes sněhovou kalamitu. Po zahajovacím projevu a pozdravech hostů, byli žáci rozděleni do několika skupin, se zaměřením na světové vynálezy. Potom si učitelé a jejich asistenti odvedli žáky na jednotlivá pracoviště. Foto: Zdeněk Škařupa /Jana Puchýřová, Zuzana Kunhartová, David Balabán

 

"Vracíme se domů, vracíme se ke kořenům" 

Navigace 

"Spolu jsme začali, spolu pokračujeme"

Škola Oldříš

Škola Oldříš

Škola jako celek i aktivity jednotlivých tříd se ve své práci zaměřují na výchovu k ochraně životního prostředí, na poznávání vzájemných...

Základní škola v Korouhvi

Základní škola v Korouhvi

Základní škola v Korouhvi je malotřídní školou s cca 25 žáky. Ve škole vládne "rodinné prostředí", neboť učitelé dobře znají všechny své žáky...

Škola Teleci

Škola Telecí

Využíváme zajímavých metod práce – projekty, individuální přístup. Klademe důraz na účelnost, porozumění, logické myšlení a pochopení...

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyrobeno v Soft Evolution s.r.o.