Škola dětem - vracíme se domů, vracíme se ke kořenům  -  přeskočit na navigaci

Společný pracovní den v Korouhvi


26.05.2011


 

Není to ještě ani dva roky, kdy jsme prvním pracovním dnem zahajovali projekt tří vesnických škol, který pod názvem Vracíme se domu, vracíme se ke kořenům, chtěl pomoci žákům hledat své zaměstnání v místě svého bydliště, doma.

Tato prostá myšlenka může mít v budoucnosti dalekosáhlé pozitivní důsledky. Vždyť hlavním důvodem úbytku vesnických obyvatel je nedostatek pracovních příležitostí. Náš projekt má nabídnout dětem představy o reálném světě, seznámit je s možnostmi obživy v prostředí malých obcí našeho regionu.

25. 5. 2011 proběhl druhý společný pracovní den, v prostorách základní školy Korouhev. Hned deset řemesel se tu představilo žákům všech tří škol ZŠ Oldřiš, Korouhev a Telecí. Byly vytvořeny desetičlenné skupiny v různých věkových kategoriích.  Autorka projektu tak podporuje schopnost spolupráce a komunikativnost. Při společné práci vznikají nová přátelství a potlačuje se šikana i nenávist mezi jednotlivými věkovými skupinami. Do budoucna se připravuje přátelské prostředí pro vznik spolupráce vesnic.

Každá skupina prošla třemi dílnami dle vlastního výběru. Pohovořili s odborníkem o tom, jak se k profesi dostal, co ho v práci baví, kde se vyučil…zkusili si danou práci. U řezbáře vyrobili panenku, pokusili se vytočit hrníček, ozdobit misku, vázat knihu… na chvíli se stát kadeřnicí, klempířem, šperkařkou, hodinářem nebo floristkou. To vše za hezkého počasí, v příjemném prostředí. Není divu, že akce přilákala některé rodiče a obyvatele okolí. Přítomné přišel pozdravit starosta obce Korouhve Mgr. Ladislav Filipi. Starosta obce Oldřiš pan Michal Serafin seznámil děti se svým původním povoláním hodináře.

Snad bude dětem tato akce inspirací při výběru povolání.

 

 

 

 

"Vracíme se domů, vracíme se ke kořenům" 

Navigace 

"Spolu jsme začali, spolu pokračujeme"

Škola Oldříš

Škola Oldříš

Škola jako celek i aktivity jednotlivých tříd se ve své práci zaměřují na výchovu k ochraně životního prostředí, na poznávání vzájemných...

Základní škola v Korouhvi

Základní škola v Korouhvi

Základní škola v Korouhvi je malotřídní školou s cca 25 žáky. Ve škole vládne "rodinné prostředí", neboť učitelé dobře znají všechny své žáky...

Škola Teleci

Škola Telecí

Využíváme zajímavých metod práce – projekty, individuální přístup. Klademe důraz na účelnost, porozumění, logické myšlení a pochopení...

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyrobeno v Soft Evolution s.r.o.