Škola dětem - vracíme se domů, vracíme se ke kořenům  -  přeskočit na navigaci

Školy v projektu

Cílem projektu je pomoci žákům ve výběru správné další vzdělávací cesty tak, aby měli všichni žáci i z malých venkovských škol rovnocenné šance pro budování své kariéry.

Chceme naučit žáky dobře se orientovat v možnostech, které současná doba přináší nejen ve vzdělávání, ale i ve volbě dalšího pracovního uplatnění. Správný výběr dalšího vzdělávání umožní správnou studijní motivaci, ušetří finanční prostředky na změnu pracovní profese, zvýší konkurenceschopnost pracovníka.

Projekt by měl přinést dětem, které si správně zvolí obor, přesvědčení, že je možné se do této oblasti vracet, rozvíjet ji a tím umožňovat její ekonomický rozvoj v souladu s vědomím historických souvislostí, ale...

Nadpis textové stránky

Cílem projektu je pomoci žákům ve výběru správné další vzdělávací cesty tak, aby měli všichni žáci i z malých venkovských škol rovnocenné šance pro budování své kariéry.

Chceme naučit žáky dobře se orientovat v možnostech, které současná doba přináší nejen ve vzdělávání, ale i ve volbě dalšího pracovního uplatnění. Správný výběr dalšího vzdělávání umožní správnou studijní motivaci, ušetří finanční prostředky na změnu pracovní profese, zvýší konkurenceschopnost pracovníka.

Projekt by měl přinést dětem, které si správně zvolí obor, přesvědčení, že je možné se do této oblasti vracet, rozvíjet ji a tím umožňovat její ekonomický rozvoj v souladu s vědomím historických souvislostí, ale...


"Vracíme se domů, vracíme se ke kořenům" 

Navigace 

"Spolu jsme začali, spolu pokračujeme"

Škola Oldříš

Škola Oldříš

Škola jako celek i aktivity jednotlivých tříd se ve své práci zaměřují na výchovu k ochraně životního prostředí, na poznávání vzájemných...

Základní škola v Korouhvi

Základní škola v Korouhvi

Základní škola v Korouhvi je malotřídní školou s cca 25 žáky. Ve škole vládne "rodinné prostředí", neboť učitelé dobře znají všechny své žáky...

Škola Teleci

Škola Telecí

Využíváme zajímavých metod práce – projekty, individuální přístup. Klademe důraz na účelnost, porozumění, logické myšlení a pochopení...

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vyrobeno v Soft Evolution s.r.o.